RESUMS

A la reunió hi haurà diferents tipus de contribucions: les contribucions orals convidades (20 min), les comunicacions orals (15 min), les comunicacions flash (5 min) i els pòsters.

Es demana que els resums s’entreguin en format PDF i seguint els models que trobareu en els fitxers d’Open office RQTC_resum.odt o Word RQTC_resum.docx.

El resum ha de ser en lletra Arial de 12 pt; per al títol, cal usar la mateixa lletra en negreta i de 16 pt. El nom dels autors també ha d’anar en negreta.

En cap cas el resum no pot superar una pàgina i es recomana no passar dels 2000 caràcters en total. Es recomana afegir alguna imatge o esquema centrat.

Us demanem que presenteu els resums en català.