REUNIÓ DE QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL

30 i 31 de gener de 2023

PROGRAMA

Podeu trobar el programa i el llistat de presentacions flaix i pòsters en format pdf seguint el següent enllaç: programa.pdf

 

Dilluns 30/01/23   Dimarts 31/01/23
09:30-10:00 Registre      
Moderadora Mercè Deumal   Moderador Josep Lluís Garcés
10:00-10:20 Benvinguda    

F19- Daniel Gonzalo

F20- Anna Vidal López

F21- Lucía Morán-González

F22- Gonzalo D. Nuñez

10:20-10:45 P1- Rosa Caballol – Viatge en el temps de la Química Teòrica i Computacional de Catalunya
 
10:45-11:15

O1- Jordi Juárez -Understanding cooperativity effects in the drug- dependent degradation of the Cereblon neosubtrate CK1 alpha

O2- Marcel Swart – Crossing the bridge from homogeneous catalysis to solid state physics

 

10:00-11:00

 

 

 

 

F23- Jordi Soler

F24- Guillem Vila

F25- Laura Tiessler-Sala

F26- Markel Ylla

F27- Kilian Jutglar Lozano

F28- Berta Martínez-Bachs

11:15-11:30

F1- Sílvia Escayola

F2- Mercè Alemany-Chavarria

F3- Kemel Arafet

  11:00-11:30 P5- Josep Maria Poblet – U2@Ih-C80(7): El rol de la interacció metall-metall en l’estabilització de ful·lerens endoèdrics
11:30-12:00

Pausa i cafè

Pòsters

  11:30-12:00

Pausa i cafè

Pòsters

Moderador Antoni Frontera
  Moderadora Maria Besora
12:00-12:25 P2- Enrique Ortí – Estudi teòric de materials per a cèl·lules solars de perovskita     O10- Santiago Alvarez – Interpenetració de les crostes de Van der Waals de dos àtoms en diversos tipus d’interaccions

 

 

 

12:25-13:10

 

 

 

 

 

13:10-13:30

O3- Maria Fumanal – Singlet Fission intramolecular en copolímers de tipus donador – acceptor

O4- Ferran Feixas – Caracterització de l’evolució temporal de processos bioquímics en resposta a canvis en l’entorn

O5- Gerard Pareras – Astrocatàlisi a la nebulosa Solar. Estudis mecanicistes sobre reaccions de tipus Fischer-Tropsch al medi interestel·lar

F4- Pau Besalú-Sala

F5- Xavier Fernandez-luengo

F6- Sergi Burguera

 

  12:00-12:45

 

 

 

 

 

 

12:45-13:30

 

 

 

O11- Sergio Posada-Pérez – Importància de les simulacions en la comercialització de bateries recarregables més eficients i ecològiques

O12- Sergi Vela – cell2mol: Codificant la Química per Interpretar Dades Cristal·logràfiques

F29- Pablo Lozano-Reis

F30- Jessica Perrero

F31- Laia Navarro

F32- Yannick Roselló

F33- Laura Martínez-Castro

F34- Maria Núria Peralta

Representant Secció Jove SCQ

13:30-15:00

Dinar

Pòsters – Fotografia de grup

  13:30-15:00

Dinar

Pòsters

Moderador Vicent Moliner
  Moderadora Laura Masgrau

15:00-15:25

 

 

15:25-15:55

 

P3- Josep Maria Lluch – La Química Teòrica contra les malalties humanes de base inflamatòria

O6- Coen de Graaf – GronOR, an open-source code for massively parallel and GPU-accelerated Non-Orthogonal CI

O7- Isaac Alcón – Control químic del transport electrònic en grafens nanoporosos

  15:00-15:45

O13- Mireia Segado-Centellas – Com entendre la química supra-molecular dels òxids metàl·lics moleculars en dissolució?

O14- Eric Mates-Torres – Descobrint interaccions còsmiques per a la química prebiòtica mitjançant algoritmes d’alt rendiment

O15- Antonio Viayna – Combinació de mecànica quàntica i aprenentatge automàtic en la caracterització de la espècie bioactiva de molècules similars a fàrmacs

15:55-16:30

F7- Gerard Comas-Vilà

F8- Christian Curado-Carballada

F9- Estefanía Díaz López

F10- Daniel Bosch

F11- Guillem Casadevall

F12- Anna Cholewinska

 

 

15:45-16:15

 

 

 

16:15-16:45

F35- Lorena Roldán

F36- Cristina Duran

F37- Raúl Santiago Piera

F38- Iker Zapirain

P6- Miquel Duran – Reptes actuals de la química teòrica i computacional: una aproximació des de la màgia i la intel·ligència artificial

16:30-17:00

Pausa i cafè

Pòsters

  16:45-17:00

Clausura

Entrega de Premis (millors flaixs i pòsters)

Moderadora Sílvia Osuna
     
17:00-17:30

O8- Ramon Crehuet – Ordre i desordre en les cadenes de polyglutamina. Bases moleculars i implicacions en el disseny de pèptids

O9- Albert Poater – Com Reduir l’Empremta de Carboni

     
17:30-18:05

F13- Marina Díaz-Ruiz

F14- Miquel Estévez-Gay

F15- Manuel Cánovas

F16- Stefano Ferrero

F17- Judit Gálvez

F18- Diego Garay-Ruiz

     
18:05-18:30 P4- Agustí Lledós – Predir el passat… pot ser complicat      
         
20:30 Sopar a l’Hotel Catalonia Plaza Catalunya. C/ de Bergara, 11, 08002 Barcelona      

 

 

 

 

Presentacions Flaix

F1 – Sílvia Escayola – L’Intrigant Aromaticitat de les (sub)ftalocianines
F2 – Mercè Alemany-Chavarria – TALAIA: un diccionari tridimensional per a proteïnes
F3 – Kemel Arafet – Mechanistic modelling of Lys745 sulfonylation in EGFR C797S reveals chemical determinants for inhibitor activity and discriminates reversible from irreversible agents
F4 – Pau Besalú-Sala – Modulant la cinètica i termodinàmica de reaccions de transferència de càrrega en estats excitats a través de camps elèctrics externs
F5 – Xavier Fernandez-luengo – Simulacions dels camins de difusió de l’enzim HvExoI mitjançant un algoritme genètic multi-objectiu
F6 – Sergi Burguera – Selenòxids com a donadors d’enllaç de calcogen: estudi teòric de l’efecte de la coordinació del metall
F7 – Gerard Comas-Vilà – Propietats Donor-Acceptor de lligands
F8 – Christian Curado-Carballada – La importància de controlar la dinàmica conformacional en processos biocatalítics per a la síntesi d’amines quirals
F9 – Estefanía Díaz López – Estudi microcinètic de la reformació seca del metà catalitzada per Rh (111)
F10 – Daniel Bosch – Modelant propietats termodinàmiques i òptiques de la melanina a partir de xarxes neuronals basades en “fingerprints”
F11 – Guillem Casadevall – Buscant els ecos del passat: reconvertint una liasa d’hidroxinitril en una esterasa
F12 – Anna Cholewinska – Estudi del mecanisme de cicloaddició catalítica de CO2 a epòxid per formar carbonat cíclic
F13 – Marina Díaz-Ruiz – Interaccions càrrega-càrrega en l’activació de l’enllaç C-H per a l’olefinació selectiva d’arens
F14 – Miquel Estévez-Gay – Computational Exploration and Design of new Halohydrin Dehalogenase variants
F15 – Manuel Cánovas  – Conversió del CO2 en combustibles lleugers utilitzant catàlisi single-atom de Ru suportat en silicalita
F16 – Stefano Ferrero – Procés de Dissipació Energètica de les Reaccions d’Hidrogenació de Nitrogen Atòmic sobre Superficies de Gel
F17 – Judit Gálvez – Potencial fotosensibilitzador de porfirines de Gd per teràpia fotodinàmica – efecte del SOC
F18 – Diego Garay-Ruiz – Grafs de coneixement en xarxes de reacció químiques
F19 – Daniel Gonzalo – Els efectes d’apantallament de l’entorn impacten les distribucions de FRET en una proteïna desordenada
F20 – Anna Vidal López – Activitat catalítica del Cu/Mo2CTx: hidrogenació de CO2 i CO a metanol
F21 – Lucía Morán-González – Desenvolupament de Nous Descriptors per a Fenòmens Químics
F22 – Gonzalo D. Nuñez – Predicció computacional de la lipofilicitat i acidesa de molècules substituïdes amb grups tiofluoroalquils
F23 – Jordi Soler – Reconvertint un enzim P450 per a la hidroxidació selectiva de propà i metà
F24 – Guillem Vila – Obrint els ulls en l’al·losterisme de la proteïna proapoptòtica Bak
F25 – Laura Tiessler-Sala – Detecció de llocs d’unió d’hemo pel disseny d’hemoenzims artificials
F26 – Markel Ylla – Desenvolupament i aplicacions de la funció intracular de la densitat de parells
F27 – Kilian Jutglar Lozano- Commutadors Moleculars basats en canvis conformacionals de grups aril dipolars controlars per camp elèctric
F28 – Berta Martínez-Bachs – Procés de dissipació energètica de la formació de la formamida en superfícies interestel·lars d’aigua gelada
F29 – Pablo Lozano-Reis – Revelant l’augment de l’activitat observada en clústers de Ni suportats sobre TiC(001): un estudi cinètic de Monte Carlo
F30 – Jessica Perrero – Formació d’acetaldehid en superfícies de gel H2O:CO interestel·lar? Un investigació computational
F31 – Laia Navarro – Explorant el Disseny Computacional dels sistemes aniònics amb transició de spin
F32 – Yannick Roselló – Uranoful·lerens Endohèdrics: interaccions Caixa-Metall i l’enllaç U2
F33 – Laura Martínez-Castro – En la cerca d’un protocol computacional pel disseny racional de metal·lo-pèptids catalítics
F34 – Lorena Roldán – Estudi computacional de l’impacte de la coordinació de Cu(II) i Al(III) a les fibres Amiloide ß42
F35 – Maria Núria Peralta – Fragment dissolved Molecular Dynamics, una estratègia prometedora en el disseny de fàrmacs
F36 – Cristina Duran – Disseny de variants de la triptòfan sintasa amb activitat aïllada
F37 – Raúl Santiago Piera – Molecular Orbital Descriptor Approach (MODA): Un descriptor Machine Learning basat en primers principis per predir acoblaments magnètics entre radicals orgànics
F38 – Iker Zapirain – Estudi del procés d’encapsulació en metal·locaixes amb metadinàmica