REUNIÓ DE QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL

REUNIÓ DE QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL

REUNIÓ DE QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL

The Catalan Chemical Society, taking over the spirit of the Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional, is organizing the 1a Reunió de Química Teòrica i Computacional, which will take place on January 30th and 31st, 2023, at the Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme 47 – 08001 – Barcelona).

We hope to see you there!

 

Plenary talks

Rosa Caballol

URV

Miquel Duran

UdG

Agustí Lledós

UAB

Josep M. Lluch

UAB

Enrique Ortí

UV

Josep M. Poblet

URV

Pictures of the 1era Reunió de Química Teórica i Computacional

Pictures of the meeting: can be accessed and downloaded here.

Winners of Flash and Posters awards

Lorena Roldán  Estudi computacional de l’impacte de la coordinació de Cu(II) i Al(III) a les
fibres Amiloide ß42

Markel Ylla

Desenvolupament i aplicacions de la funció intracular de la densitat de parells

Lucía  Morán‐González

 Desenvolupament de Nous Descriptors per a Fenòmens Químics

   Cristian    Privat      Es pot descriure la variació del pKa d’un polipèptid en funció del pH mitjançant isotermes de complexació?

Janet Sánchez

Disseny computacional de noves kinases per la teràpia del gen suicida

KEY DATES

}

Opening of registration and abstract submission
October 20, 2022

}

Abstract submission deadline
November 25, 2022

Notification of abstract acceptance
December 22, 2022

January 30, 20:30 conference dinner

Hotel Catalonia Plaza Catalunya

C/ de Bergara, 11

}

Deadline
for
registration
to RQTC
January 15, 2023

The RQTC
meeting will
take place on
January 30-31, 2023